Orijinalini görmek için tıklayınız : Sözlük


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17

 1. Enerjinin Maddeye Dönüşmesi
 2. Yağmur Nedir Nasıl Oluşur
 3. Argo Terimler Sözlüğü
 4. Psikoloji Sözlüğümüz
 5. Dingo'nun Ahırı Ne Demektir?
 6. Cinsel Terimler Sözlüğü
 7. LingvoSoft Talking Dictionary 2009 English - Turkish 4.1.29 İndir
 8. Zoofili Ne Demek
 9. Zona Ne Demek
 10. Zigot Ne Demek
 11. Zigoma Ne Demek
 12. Zeka Geriliği Ne Demek
 13. Zeka Yaşı Ne Demek
 14. Zehirlenme Ne Demek
 15. Zehir Ne Demek
 16. Zayıflık Ne Demek
 17. Zar ne demek
 18. Zatürree (Pnömoni) Ne Demek
 19. Yalancı gebelik ne demek
 20. Yağlı dejenerasyon ne demek
 21. Yabancı cisimler ne demek
 22. Yağ embolisi ne demek
 23. Vitiligo ne demek
 24. Vertigo ne demek
 25. Vertebra ne demek
 26. Ven ne demek
 27. Vazospazm ne demek
 28. Vazokonstrüktör ne demek
 29. Vazodilatatör ne demek
 30. Vazokonstrüksiyon ne demek
 31. Vazodilatasyon ne demek
 32. Varikosel ne demek
 33. Vaskülit ne demek
 34. Varis ne demek
 35. Vaksın ne demek
 36. Vajinit ne demek
 37. Vagus ne demek
 38. Vajen ne demek
 39. Vagotomi ne demek
 40. ürografi ne demek
 41. ürin ne demek
 42. ürogenital ne demek
 43. üroloji ne demek
 44. ürtiker ne demek
 45. üretrit ne demek
 46. üremi ne demek
 47. ülseratif kolit ne demek
 48. ülser ne demek
 49. Uvula ne demek
 50. Uterus bicornis ne demek
 51. Ultraviole ne demek
 52. Uterus ne demek
 53. Ultrasonografi ne demek
 54. Ultrasound ne demek
 55. Ulcus ne demek
 56. Ulna ne demek
 57. Tromboz ne demek
 58. Triküspit kapak ne demek
 59. Tremor ne demek
 60. Testosteron ne demek
 61. Tenya ne demek
 62. Tendon ne demek
 63. Tenesmus ne demek
 64. Tendinit ne demek
 65. Temporal bölge ne demek
 66. Telepati ne demek
 67. Telekardiofon ne demek
 68. SpontaNE
 69. Winsept-Rivera Sözlük (İng-Trk) 1.0 İndir
 70. Bir Fincan Kahvenin 40 yıl hatırı olur
 71. Adı Koyulamayan İlişki
 72. Platonik
 73. Interlex 2.5.0.7 İndir
 74. ClickIVO Çeviri-Sözlük 1.0.1 İndir
 75. TheSage's English Dictionary and Thesaurus 3.1.2.1744 İndir
 76. Tartar ne demek
 77. Takipne ne demek
 78. Talasemi ne demek
 79. Tabes dorsalis ne demek
 80. Talamus ne demek
 81. Süt bezesi ne demek
 82. Subplevral ne demek
 83. Subkarinal ne demek
 84. Sternum ne demek
 85. Spondilolistezis ne demek
 86. Spondilozis ne demek
 87. SPİNAL STENOZ ( Dar kanal ) NE DEMEK
 88. Skolyoz (skoliosis) ne demek
 89. Siroz ne demek
 90. Sinüzit ne demek
 91. Sirengomyeli ne demek
 92. Simpleks ne demek
 93. Sedasyon ne demek
 94. Salpenjit ne demek
 95. İngilizcenin bir milyonuncu kelimesi
 96. Salpinks ne demek
 97. Salisilik asit ne demek
 98. Salmonella ne demek
 99. Sagittal ne demek
 100. Sakro-iliak eklem ne demek
 101. Sadist ne demek
 102. Sadizm ne demek
 103. Sakralizasyon ne demek
 104. Sakroiliak eklem ne demek
 105. Sakrum ne demek
 106. Sakküler ne demek
 107. Sak ne demek
 108. Safra kesesi ne demek
 109. Safra ne demek
 110. Rezistans ne demek
 111. Rezorbsiyon ne demek
 112. Rezistan ne demek
 113. Rezidüel ne demek
 114. Rezidü ne demek
 115. Rezeksiyon ne demek
 116. Reynaud ne demek
 117. Revaskülarizasyon ne demek
 118. Retroversi ne demek
 119. Retroperitoneal ne demek
 120. Retrobulber nörit ne demek
 121. Retrogressiv ne demek
 122. Retrobulber ne demek
 123. Retinit ne demek
 124. Retina ne demek
 125. Retiküler ne demek
 126. Retansiyon ne demek
 127. Respiratuvar sistem ne demek
 128. Respirasyon ne demek
 129. Reproduktif ne demek
 130. Renal arter ne demek
 131. Renal ne demek
 132. Remisyon ne demek
 133. Relaksin ne demek
 134. Rehabilitasyon ne demek
 135. Regurjitasyon ne demek
 136. Regresyon ne demek
 137. Rejional ne demek
 138. Refraktometre ne demek
 139. Rejenerasyon ne demek
 140. Refraksiyon ne demek
 141. Kolay Cümle Çeviri 1.0 İndir
 142. Rahim ne demek
 143. Radyoterapi ne demek
 144. Radyoaktif ne demek
 145. Radyodermatit ne demek
 146. Radikülopati ne demek
 147. Radikülit ne demek
 148. Radikül ne demek
 149. Radikal ne demek
 150. Radius ne demek
 151. Püstül ne demek
 152. Rabies ne demek
 153. Pulmoner arter ne demek
 154. Pulmoner ne demek
 155. Prostatit ne demek
 156. Psoriasis ne demek
 157. Prostat ne demek
 158. Postero-lateral ne demek
 159. Posterior longitidunal ligament ne demek
 160. Polikistik ne demek
 161. Polip ne demek
 162. Plörit ne demek
 163. Plörezi ne demek
 164. Plevral ne demek
 165. Plak ne demek
 166. Pitriasis ne demek
 167. Phenotype ne demek
 168. Peteşi ne demek
 169. Peritonit ne demek
 170. Peroral ne demek
 171. Periton ne demek
 172. Pediatri ne demek
 173. Pediatrist ne demek
 174. Patolog ne demek
 175. Patolojik ne demek
 176. Patognomonik ne demek
 177. Patogenez ne demek
 178. Patojen ne demek
 179. Patella ne demek
 180. Parotitis ne demek
 181. Parotis bezi ne demek
 182. Partus ne demek
 183. Partikül ne demek
 184. Parsiyel ne demek
 185. Paroksismal ne demek
 186. Parietal kemik ne demek
 187. Parestezi ne demek
 188. Papül ne demek
 189. Para ne demek
 190. Paralitik ne demek
 191. Paralizi ne demek
 192. Parenteral ne demek
 193. Parenkim ne demek
 194. Parasentez ne demek
 195. Parazit ne demek
 196. Parazitemi ne demek
 197. Paravertebral ne demek
 198. Paratrakeal ne demek
 199. Paratiroidektomi ne demek
 200. Paratiroid ne demek
 201. Paraparezi ne demek
 202. Parapleji ne demek
 203. Parankim ne demek
 204. Paraozefageal ne demek
 205. Paranazal ne demek
 206. Paramedikal ne demek
 207. Parakardiak ne demek
 208. Paramedian ne demek
 209. Papillit ne demek
 210. Papaverin ne demek
 211. Papillom ne demek
 212. Papillokarsinom ne demek
 213. Pansinüzit ne demek
 214. Panoftalmi ne demek
 215. Pankreatit ne demek
 216. Panarterit ne demek
 217. Pankardit ne demek
 218. Panaris ne demek
 219. Pan ne demek
 220. Palsy ne demek
 221. Palpitasyon ne demek
 222. Palyatif ne demek
 223. Palpasyon ne demek
 224. Palilali ne demek
 225. Pakimenenjit ne demek
 226. özefagus ne demek
 227. ötenazi ne demek
 228. östrojen ne demek
 229. Ovülasyon ne demek
 230. ödem ne demek
 231. Ovosit ne demek
 232. Ovoblast ne demek
 233. Ototransfüzyon ne demek
 234. Osteofit ne demek
 235. Osteoplasti ne demek
 236. Osteomiyelit ne demek
 237. Osteomalasi ne demek
 238. Osteoid ne demek
 239. Osteoliz ne demek
 240. Osteojenik ne demek
 241. Osteogenesis imperfekta ne demek
 242. Osteogenesis ne demek
 243. Ortopne ne demek
 244. Opistotonus ne demek
 245. Operasyon ne demek
 246. Opiat ne demek
 247. Operabl ne demek
 248. Opak ne demek
 249. Onanizm ne demek
 250. Omentum ne demek