Orijinalini görmek için tıklayınız : Sözlük


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17

 1. Hidrolik Enerji Nedir
 2. Enerjinin Maddeye Dönüşmesi
 3. Yağmur Nedir Nasıl Oluşur
 4. Argo Terimler Sözlüğü
 5. Psikoloji Sözlüğümüz
 6. Dingo'nun Ahırı Ne Demektir?
 7. Cinsel Terimler Sözlüğü
 8. LingvoSoft Talking Dictionary 2009 English - Turkish 4.1.29 İndir
 9. Zoofili Ne Demek
 10. Zona Ne Demek
 11. Zigot Ne Demek
 12. Zigoma Ne Demek
 13. Zeka Geriliği Ne Demek
 14. Zeka Yaşı Ne Demek
 15. Zehirlenme Ne Demek
 16. Zehir Ne Demek
 17. Zayıflık Ne Demek
 18. Zar ne demek
 19. Zatürree (Pnömoni) Ne Demek
 20. Yalancı gebelik ne demek
 21. Yağlı dejenerasyon ne demek
 22. Yabancı cisimler ne demek
 23. Yağ embolisi ne demek
 24. Vitiligo ne demek
 25. Vertigo ne demek
 26. Vertebra ne demek
 27. Ven ne demek
 28. Vazospazm ne demek
 29. Vazokonstrüktör ne demek
 30. Vazodilatatör ne demek
 31. Vazokonstrüksiyon ne demek
 32. Vazodilatasyon ne demek
 33. Varikosel ne demek
 34. Vaskülit ne demek
 35. Varis ne demek
 36. Vaksın ne demek
 37. Vajinit ne demek
 38. Vagus ne demek
 39. Vajen ne demek
 40. Vagotomi ne demek
 41. ürografi ne demek
 42. ürin ne demek
 43. ürogenital ne demek
 44. üroloji ne demek
 45. ürtiker ne demek
 46. üretrit ne demek
 47. üremi ne demek
 48. ülseratif kolit ne demek
 49. ülser ne demek
 50. Uvula ne demek
 51. Uterus bicornis ne demek
 52. Ultraviole ne demek
 53. Uterus ne demek
 54. Ultrasonografi ne demek
 55. Ultrasound ne demek
 56. Ulcus ne demek
 57. Ulna ne demek
 58. Tromboz ne demek
 59. Triküspit kapak ne demek
 60. Tremor ne demek
 61. Testosteron ne demek
 62. Tenya ne demek
 63. Tendon ne demek
 64. Tenesmus ne demek
 65. Tendinit ne demek
 66. Temporal bölge ne demek
 67. Telepati ne demek
 68. Telekardiofon ne demek
 69. SpontaNE
 70. Winsept-Rivera Sözlük (İng-Trk) 1.0 İndir
 71. Bir Fincan Kahvenin 40 yıl hatırı olur
 72. Adı Koyulamayan İlişki
 73. Platonik
 74. Interlex 2.5.0.7 İndir
 75. ClickIVO Çeviri-Sözlük 1.0.1 İndir
 76. TheSage's English Dictionary and Thesaurus 3.1.2.1744 İndir
 77. Tartar ne demek
 78. Takipne ne demek
 79. Talasemi ne demek
 80. Tabes dorsalis ne demek
 81. Talamus ne demek
 82. Süt bezesi ne demek
 83. Subplevral ne demek
 84. Subkarinal ne demek
 85. Sternum ne demek
 86. Spondilolistezis ne demek
 87. Spondilozis ne demek
 88. SPİNAL STENOZ ( Dar kanal ) NE DEMEK
 89. Skolyoz (skoliosis) ne demek
 90. Siroz ne demek
 91. Sinüzit ne demek
 92. Sirengomyeli ne demek
 93. Simpleks ne demek
 94. Sedasyon ne demek
 95. Salpenjit ne demek
 96. İngilizcenin bir milyonuncu kelimesi
 97. Salpinks ne demek
 98. Salisilik asit ne demek
 99. Salmonella ne demek
 100. Sagittal ne demek
 101. Sakro-iliak eklem ne demek
 102. Sadist ne demek
 103. Sadizm ne demek
 104. Sakralizasyon ne demek
 105. Sakroiliak eklem ne demek
 106. Sakrum ne demek
 107. Sakküler ne demek
 108. Sak ne demek
 109. Safra kesesi ne demek
 110. Safra ne demek
 111. Rezistans ne demek
 112. Rezorbsiyon ne demek
 113. Rezistan ne demek
 114. Rezidüel ne demek
 115. Rezidü ne demek
 116. Rezeksiyon ne demek
 117. Reynaud ne demek
 118. Revaskülarizasyon ne demek
 119. Retroversi ne demek
 120. Retroperitoneal ne demek
 121. Retrobulber nörit ne demek
 122. Retrogressiv ne demek
 123. Retrobulber ne demek
 124. Retinit ne demek
 125. Retina ne demek
 126. Retiküler ne demek
 127. Retansiyon ne demek
 128. Respiratuvar sistem ne demek
 129. Respirasyon ne demek
 130. Reproduktif ne demek
 131. Renal arter ne demek
 132. Renal ne demek
 133. Remisyon ne demek
 134. Relaksin ne demek
 135. Rehabilitasyon ne demek
 136. Regurjitasyon ne demek
 137. Regresyon ne demek
 138. Rejional ne demek
 139. Refraktometre ne demek
 140. Rejenerasyon ne demek
 141. Refraksiyon ne demek
 142. Kolay Cümle Çeviri 1.0 İndir
 143. Rahim ne demek
 144. Radyoterapi ne demek
 145. Radyoaktif ne demek
 146. Radyodermatit ne demek
 147. Radikülopati ne demek
 148. Radikülit ne demek
 149. Radikül ne demek
 150. Radikal ne demek
 151. Radius ne demek
 152. Püstül ne demek
 153. Rabies ne demek
 154. Pulmoner arter ne demek
 155. Pulmoner ne demek
 156. Prostatit ne demek
 157. Psoriasis ne demek
 158. Prostat ne demek
 159. Postero-lateral ne demek
 160. Posterior longitidunal ligament ne demek
 161. Polikistik ne demek
 162. Polip ne demek
 163. Plörit ne demek
 164. Plörezi ne demek
 165. Plevral ne demek
 166. Plak ne demek
 167. Pitriasis ne demek
 168. Phenotype ne demek
 169. Peteşi ne demek
 170. Peritonit ne demek
 171. Peroral ne demek
 172. Periton ne demek
 173. Pediatri ne demek
 174. Pediatrist ne demek
 175. Patolog ne demek
 176. Patolojik ne demek
 177. Patognomonik ne demek
 178. Patogenez ne demek
 179. Patojen ne demek
 180. Patella ne demek
 181. Parotitis ne demek
 182. Parotis bezi ne demek
 183. Partus ne demek
 184. Partikül ne demek
 185. Parsiyel ne demek
 186. Paroksismal ne demek
 187. Parietal kemik ne demek
 188. Parestezi ne demek
 189. Papül ne demek
 190. Para ne demek
 191. Paralitik ne demek
 192. Paralizi ne demek
 193. Parenteral ne demek
 194. Parenkim ne demek
 195. Parasentez ne demek
 196. Parazit ne demek
 197. Parazitemi ne demek
 198. Paravertebral ne demek
 199. Paratrakeal ne demek
 200. Paratiroidektomi ne demek
 201. Paratiroid ne demek
 202. Paraparezi ne demek
 203. Parapleji ne demek
 204. Parankim ne demek
 205. Paraozefageal ne demek
 206. Paranazal ne demek
 207. Paramedikal ne demek
 208. Parakardiak ne demek
 209. Paramedian ne demek
 210. Papillit ne demek
 211. Papaverin ne demek
 212. Papillom ne demek
 213. Papillokarsinom ne demek
 214. Pansinüzit ne demek
 215. Panoftalmi ne demek
 216. Pankreatit ne demek
 217. Panarterit ne demek
 218. Pankardit ne demek
 219. Panaris ne demek
 220. Pan ne demek
 221. Palsy ne demek
 222. Palpitasyon ne demek
 223. Palyatif ne demek
 224. Palpasyon ne demek
 225. Palilali ne demek
 226. Pakimenenjit ne demek
 227. özefagus ne demek
 228. ötenazi ne demek
 229. östrojen ne demek
 230. Ovülasyon ne demek
 231. ödem ne demek
 232. Ovosit ne demek
 233. Ovoblast ne demek
 234. Ototransfüzyon ne demek
 235. Osteofit ne demek
 236. Osteoplasti ne demek
 237. Osteomiyelit ne demek
 238. Osteomalasi ne demek
 239. Osteoid ne demek
 240. Osteoliz ne demek
 241. Osteojenik ne demek
 242. Osteogenesis imperfekta ne demek
 243. Osteogenesis ne demek
 244. Ortopne ne demek
 245. Opistotonus ne demek
 246. Operasyon ne demek
 247. Opiat ne demek
 248. Operabl ne demek
 249. Opak ne demek
 250. Onanizm ne demek